Rouwbegeleiding volwassenen

Soms is het verdriet zo groot dat je niet meer weet hoe je verder moet. Hierdoor kan het zijn dat je oververmoeid raakt, jezelf niet meer kan concentreren of terugtrekt uit het sociale leven. Ieder komt met een eigen hulpvraag. Vanuit mijn deskundigheid is dat het vertrekpunt van de begeleiding.

Rouwbegeleiding volwassenen

In mijn praktijk help ik je om inzicht te krijgen in het rouwproces en de balans te herstellen. Naast het individuele proces is er aandacht voor het systeem van herkomst en overlevingsmechanismen. Door je emoties beter te begrijpen leer je hier anders mee om te gaan. Ik help je om weer in beweging te komen, het verdriet aan te gaan en je weg te vinden. Hoe moeilijk dat vaak ook is. Door goed naar je te kijken en te luisteren begeleid ik je op een manier die bij je past.

Gezinsbegeleiding na overlijden

Wanneer je partner, of een van je kinderen, overlijdt heeft dit invloed op het hele gezin. Naast het individuele rouwproces van jezelf, maar ook van de andere gezinsleden, is het goed om samen te praten. Wat is er gebeurd in jullie gezin? Hoe reageren jullie op de situatie en op elkaar? Ik help om verschillende rouwreacties te herkennen en ervoor te zorgen dat er weer begrip is voor elkaar zodat jullie samen de balans in het gezin kunnen herstellen.

“Ik vond het best wel een stap om naar Tineke te gaan, maar uiteindelijk heeft het me zo opgelucht. Ik durf weer vooruit te kijken.”

“Geen moeilijke woorden, maar oprechte belangstelling. Een paar jaar na het overlijden vraagt niemand er meer naar. Bij Tineke kan ik mijn verhaal kwijt.”

“Wat was het donker in mijn hoofd en hart. Zo’n heftige emoties, zo verward. Nu brandt er weer licht, dankzij jou. Ik denk aan de warmte, niet meer aan de kou”, Marie- Jose

Lotgenotencontact partnerverlies

Wanneer je partner overlijdt en jij alleen de zorg en verantwoording draagt voor jullie kind(eren) komt er veel op je af. Door je verhaal te delen met lotgenoten geeft dat steun, begrip en (h)erkenning. Naast het delen van ervaringen bespreken we thema’s als alleen opvoeden, gezinsdynamiek en het systeem van herkomst. De groep partnerverlies met thuiswonende kinderen komt zes avonden samen. Heb je interesse? Stuur een mail naar info@praktijkverliesbegeleiding.nl

“Wat ik kwam doen wist ik niet goed, maar toen ik wegging wist ik het wel. Het feit dat hier lotgenoten zijn. Ik heb zo vaak het gevoel de enige te zijn die hiermee worstelt en dat is zo zwaar.”