Privacybeleid Praktijk Verliesbegeleiding

 

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als therapeut, een dossier aanleg. Dit is wettelijk verplicht door de WGBO. Jouw dossier bevat het intake-formulier en verslaglegging. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor jouw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na jouw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik borg jouw privacy door:

 • zorgvuldig om te gaan met je persoonlijke en medische gegevens,
 • ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens,
 • alleen ik toegang hebt tot jouw gegevens,
 • me te houden aan de wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit jouw dossier worden, indien noodzakelijk, voor de volgende doelen gebruikt:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.
 • NAW-gegevens en andere relevante informatie uit je dossier worden gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.
 • Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van je gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet toestemming vragen.

De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je nota kan declareren bij jouw zorgverzekeraar.

 • Naam, adres en woonplaats
 • Geboortedatum
 • Datum van de behandeling
 • Een korte omschrijving van de behandeling: alternatieve zorg/ psychosociale hulpverlening
 • De kosten van het consult
 • Je ontvangt de factuur per mail