De informatie die door Praktijk Verliesbegeleiding op haar website wordt aangeboden is met grote zorg samengesteld.

  • Ondanks de voortdurende aandacht voor de kwaliteit van haar berichtgeving kan Praktijk Verliesbegeleiding niet garanderen dat de informatie op haar website altijd juist, actueel of volledig is.
  • Aan de op de website aangeboden informatie en/of diensten kunnen op geen enkele manier rechten worden ontleend. Praktijk Verliesbegeleiding aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden, noch voor informatie op websites waarnaar verwezen wordt.
  • Praktijk Verliesbegeleiding behoudt zich het recht om de informatie op haar website te allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen.
  • Niets van deze site mag zonder toestemming van Praktijk Verliesbegeleiding worden gebruikt voor andere sites. Afdrukken van pagina’s is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik.
  • Mocht u in de berichtgeving op de website van Praktijk Verliesbegeleiding onjuistheden signaleren, dan stellen wij het zeer op prijs dat je deze meldt bij de webredactie

© 2018 – Copyright Praktijk Verliesbegeleiding, alle rechten voorbehouden.