Echtscheiding

Wanneer ouders uit elkaar gaan heeft dit impact op het dagelijkse leven van hun kinderen. Ze worden ongevraagd geconfronteerd met een veranderende thuissituatie. Dit kan ervoor zorgen dat kinderen en/of jongeren vastlopen. Je ziet dan bijv. gedragsveranderingen, loyaliteitsconflicten of heftige emotionele reacties.

Manier van begeleiden

Tijdens de sessies is er aandacht voor het individuele proces op een manier die past bij de leeftijd en het karakter van het kind. Thema’s die aan bod komen zijn identiteitsontwikkeling, versterken van kwaliteiten, veerkracht, hechting en gezinsdynamiek. Met name jongeren zie ik worstelen met loyaliteitsconflicten. Daarnaast is gezinsdynamiek een belangrijk aandachtspunt bij een scheiding. Niet de echtscheiding maar de rol van ouders is fundamenteel voor begeleidingsvragen. Overleg met je kinderen wat ze graag willen, maar maak uiteindelijk als ouders de beslissing. Kinderen/jongeren kunnen consequenties nog niet goed overzien. Na vier sessies volgt er een evaluatiegesprek met beide ouders. Soms zijn vier sessies voldoende en kunnen ouder(s) en kind weer verder. Mocht dat niet het geval zijn dan kan er vervolg worden gegeven aan de individuele begeleiding.

Stef (6 jaar): “Tineke vertelde mij dat een vliegtuig dat in elkaar gelijmd is goed kan vliegen. Als de lijm los laat dan valt het vliegtuig uit de lucht en kan het niet meer vliegen.  Dat is bij mijn mama en papa ook gebeurd, de lijm had losgelaten.”

Betrokkenheid van beide ouders

In mijn praktijk leer ik kinderen en jongeren omgaan met de gevolgen van de scheiding.  Kinderen en jongeren onder de 18 jaar begeleid ik alleen met toestemming en betrokkenheid van beide ouders. Bij het kennismakingsgesprek zijn bij voorkeur beide ouders aanwezig. We brengen de situatie in beeld en stellen in overleg de hulpvraag vast.